SADRŽAJ ="

ALBE VIDAKOVIĆ /Jus musicae .. | JOSIP ANDREIS /Jakov
Gotovac/ KRSTO ODAK /Moderna harmonija/ Dr.  HUBERT
PETTAN /Romanski skladatelji na zagrebačkoj opernoj pozor- |

nici/ Dr. VINKO ŽGANEC (Ljestvice u hrvatskim narodnim

iz Međimurja/ HUBERT PETTAN /Operna kro-
nika/ IVAN BRKANOVIĆ [Simfonijski koncerti/ ALBE VIDA-
KOVIĆ /Komorni koncerti/ BILJEŠKE / VIJESTI | IZ UMJET-
NIČKOG SVIJETA / VLADIMIR ŽEDRINSKI /Karikature

i ertežij

SIJEČANJ o is 46

 

Moi tu Ča

 

 

LUREĐUJE ALBE VIDAKOVIĆ