Katolički list : crkveno-pastoralni časopis / urednik Janko Penić
Katolički list : crkveno-pastoralni časopis / urednik Janko Penić