Glasnik biskupije bosanske i sriemske, Tečaj 35, (1907.)