Glasnik biskupije bosanske i sriemske, Tečaj 34, (1906.)