Glasnik biskupije bosanske i sriemske, Tečaj 28, (1900.)