Zagrebački katolički list, Tečaj 17, broj 3, (1866.)