Zagrebački katolički list, Tečaj 17, broj 2, (1866.)