Zagrebački katolički list, Tečaj 17, broj 1, (1866.)